Regnbueørred fanget d. 2020-04-07 af Peter Ammitzbøll i Vejle å. Fisken er Hjemtaget
+45 24 89 53 50