Regnbueørred fanget d. 07/05/2022 af joe ejlertsen i Vejle å. Fisken er Genudsat
+45 24 89 53 50