Regnbueørred fanget d. 05/10/2021 af pedersen i Roden å – Zone1. Fisken er Hjemtaget
+45 24 89 53 50