Bækørred fanget d. 28/08/2023 af Kristian holm Jørgensen i Vejle å. Fisken er Genudsat
+45 24 89 53 50