Bækørred fanget d. 05/09/2022 af Peter Ammitzbøll i Vejle å. Fisken er Genudsat
+45 24 89 53 50