Bækørred fanget d. 05/09/2022 af Ejler Nørager Andersen i Vejle å. Fisken er Genudsat
+45 24 89 53 50