Gydegrus i Jerlev bæk


I forbindelse med ”Kursus i vandløbsrestaurering - del 1 – Grundkursus” som afholdes af DTU Aqua blev der lørdag den 14. april 2018 udlagt 18m3 grus i Jerlev Bæk.

Gruset blev fordelt på 1 stor, 2 mindre samt 2 små gydebanker på strækningen 100-150 meter opstrøms hvor bækken løber i Vejle Å nedstrøms jernbanebroen.

Projektet var planlagt af VSF så tilladelser fra lodsejer og Vejle kommune samt bestilling af grus og sten som er finansieret af Vejle Kommune på forhånd var på plads.

Venlig hilsen
Vandplejeudvalget

 

Oprettet: 05-05-2018 08:24:13 af: Stefan Lambæk

Tilbage