Gydning i Egtved å

I 2014 og 2015 blev der af Vejle Sportsfiskerforening og kursister fra DTU Aquas ”Kursus i vandløbsrestaurering Del 1” udlagt gydegrus i Egtved Å som er et tilløb til Vejle Å. Gydebankerne blev udlagt ca. 30 km fra hvor Vejle Å løber ud i Vejle Fjord.

Efter gruset blev udlagt har der ikke været gydeaktivitet på bankerne, hvilke har undret os meget. Derfor besluttede vi midt i november at gennemgå ca. 1,5 km nedstrøms bankerne for at se om der var nogle forhindringer som kunne være årsagen til at gydebankerne ikke blev benyttet.
Flere steder på strækningen var åen helt lukket af Pil og Dueurt. Pilen blev beskåret og Dueurten trukket op så der blev fri passage op til gydebankerne.

Så det er med stor glæde, at jeg i dag har erfaret at ørrederne for første gang har benyttet gruset til deres leg.
Der er nu fri passage og gyde muligheder helt ud i den yderste spids af Egtved Å.

Venlig hilsen

Ole Damsgaard
Vandplejeudvalget

Oprettet: 26-11-2017 20:40:00 af: Stefan Lambæk

Tilbage