Dansk Retriever Klub. ved Haraldskær 15.-16. juli 2017

Kære medlemmer,

Vi har fået nedenstående mail fra Dansk Retriever Klub.

Vi håber, at I har forståelse, at andre end VSF-medlemmer også kan bruge Vejle Å et par enkelte dage.  

Med venlig hilsen

Henrik Hauge Jacobsen

VSF Sekretariat. 

  

CITAT START 

Vejle Sportsfiskerforening

Jeg skriver til jer med oplysning om at Dansk Retriever Klub afholder et arrangement på Haraldskær i weekenden den 15. og 16. jul.
Arrangementet afholdes ifølge aftale med Vejle kommune og Vejle Jagtklub. Da Vejle Sportsfiskerforening også har interesser i området, finder jeg det rigtigt at sende jer denne e-mail til orientering.

Arrangementet er en Working Test, hvor vi afprøver hundene i simulerede jagtsituationer. I den sammenhæng får vi brug for at lave vandarbejde og kommer til at bruge Vejle Å, som gennemskærer området. Jeg kan ikke forestille mig, at det kan komme til at genere de eventuelle fiskere, der er på strækning, idet det bliver i begrænset omfang.

I forbindelse med planlægning vil vi være på området i den kommende uge - primært fredag den 14. juli.

Under prøven bruges der løse skud. Jeg er ansvarlig for arrangementet og kan kontaktes hvis der er brug for yderligere information.


Med venlig hilsen
Keld Jørgensen


    
      
         Børkop Skovvej 120, 7080 BørkopTelefon 7586 1060 - mob. 2095 1034
www.ad-it.net
www.varmvelkomst.dk

CITAT SLUT

Oprettet: 09-07-2017 13:24:37 af: Henrik Hauge Jacobsen

Tilbage