Forbud mod ålefiskeri?

Ålebestanden er faldet med hele 99% over de seneste 30 år.
Flere mener at der skal handles nu, hvis ålen skal reddes, men politisk møder bl.a. Danmarks Sportsfiskerforbund stor modstand i forsøget på at indføre et forbud mod ålefiskeriet.

Bør VSF gå forud med et godt eksempel og forbyde ålefiskeri i vores vande?

Ja, 84%
Nej, 16%

Stemmer i alt: 255

Periode: 14-12-2008 - 31-01-2009

Tilbage