Tidligere afstemninger

 • Kantbeskæring
  Jeg har set beskæringen på Godset og mener den er…
 • Tøj med logo?
  Sponsorudvalget overvejer at gøre det muligt for medlemmer at købe trøjer m.m. med VSF-logo.
  Er det en idé som udvalget bør arbejde videre med?
  Evt. idéer kan sendes til sponsor@vsf-vejle.dk
 • Forbud mod ålefiskeri?
  Ålebestanden er faldet med hele 99% over de seneste 30 år.
  Flere mener at der skal handles nu, hvis ålen skal reddes, men politisk møder bl.a. Danmarks Sportsfiskerforbund stor modstand i forsøget på at indføre et forbud mod ålefiskeriet.

  Bør VSF gå forud med et godt eksempel og forbyde ålefiskeri i vores vande?
 • Har du læst friluftsrådets visioner for Vejle Kommune?
  Der er udsendt en række visioner for friluftsaktiviteterne i Vejle Kommune.
  Alvin Balle har bedt os tage stilling til oplæget.
  Se nyhederne d. 17. november.
  Læs venligst oplæget inden du afgiver din stemme...
  Hvad er din umiddelbare holdning?
 • Er du tilfreds med vores hjemmeside?
  I redaktionen vil vi gerne vide om medlemmerne er tilfreds med vores hjemmeside.
  Husk at du kan sende evt. forslag til ændringer til redaktion@vsf-vejle.dk
 • Fangstrapporter...
  Foretrækker du at rapportere løbende gennem sæsonen, eller vil du vente med en komplet rapport til efter sæsonen?