Etiske Regler ved Vejle Sportsfiskerforenings fiskevand. 
 

Revideret 24. februar 2012

 
Der er mange etiske regler, som ikke er beskrevet i VSF's bestemmelser, men som Bestyrelsen appellerer til medlemmerne om at følge.
 1. Brug din sunde fornuft og husk, at vi er gæster ved fiskevandet. Husk også at du opfattes som en repræsentant for VSF.
   
 2. Fisk til hjemtagning skal aflives omgående efter landing.
   
 3. Fisk ikke hvor der er stimer af små fisk. Ofte er der tale om havørredsmolt. Gå videre til et andet sted.
   
 4. Genudsætning af fisk
   
  • Bør ske under hensyntagen til, om fisken under krogning, fight og håndtering er påført varige skader og deraf har dårlige overlevelseschancer.
    
  • Fisk under mindstemål skal altid genudsættes uanset fiskens overlevelseschance, jf. lovgivningen.
    
  • Minimering af skader på fisk kan forebygges ved fiskeri med modhageløse kroge.
    
  • Udsætning skal ske uden unødigt ophold og uden at tilføre fisken yderligere skader. Man bør fugte sine fingre, inden man rører fisken, så skader på fiskens slimlag undgås. Et skadet slimlag gør fisken meget modtagelig for sygdomme.
   Hold fisken forsigtigt i strømmen til den har fået "vejret" og selv svømmer væk fra din hånd. Hvis det ikke er muligt at nå ned til vandet, så drop fisken forsigtigt i vandet.
    
  • Vejning af fisk til genudsætning bør ikke finde sted. Vægten må skønnes.
    
  • Evt. fotografering af fisk til genudsætning bør kun finde sted, hvis det kan ske uden at skade fisken. Det er uacceptabelt at placere fisken på et uegnet underlag som f.eks. tørt græs, jord, mudder eller lignende.
    
 5. Tilpas dit grej til dit fiskeri. Undlad at fiske med let grej, hvis du fisker efter store fisk. En fight kan blive unødvendig lang og vil ofte udtrætte fisken i en sådan grad, at overlevelse næppe er mulig ved genudsætning.
  Sørg desuden for at din line er stærk nok, så du undgår, at linen springer under fighten. En fisk overlever næppe længe med fiskegrej i munden.
   
 6. Ryd op efter dig selv. Smid aldrig fiskeline eller andet affald i naturen. Vi må alle hjælpe til med at holde naturen ren og pæn.
   

Dette er eksempler på god etik og moral ved fiskevandet. I tillæg til ovenstående så brug sund fornuft og husk bestemmelserne i VSF's vedtægter og regler for fiskeri, som skal overholdes.
 

 
Læs også: Vedtægter og Fiskeregler

 
 
  
Sidst opdateret: 11-03-2012 22:29:42