Salgs- og leveringsbetingelser for fiskekort (dagkort og gæstekort)1. AnvendelseDisse generelle forretningsbetingelser gælder for salg af fiskekort fra Vejle Sportsfiskerforening til sine kunder og medlemmer. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser omfatter kun handel med fiskekort.2. Om Vejle SportsfiskerforeningVejle Sportsfiskerforening (CVR-nr.: DK25832922) er beliggende Buldalen 13, 7100 Vejle, DK. Vejle Sportsfiskerforening drives som forening, og varetager salg af fiskekort fra webstedet www.vsf-vejle.dk og har følgende e-mail adresse: kortsalg@vsf-vejle.dk, hvor til spørgsmål og bemærkninger kan rettes vedrørende denne ydelse. Foreningen er stiftet 26. februar 1926 og web-butikken er etableret 1. april 2010. Vejle Sportsfiskerforenings hjemmeside opdateres dagligt, med henblik på orientering om regler og betingelser for brugsretten til det af foreningen lejede fiskevand.3. Bestilling og ordrebekræftelseKun indehavere af et gyldigt betalingskort kan bestille fiskekort i web-butikken. For at kunne bestille fiskekort, skal kunden indtaste de af foreningen angivne oplysninger. Bestilling af fiskekort sker fra Vejle Sportsfiskerforenings hjemmeside, hvor de ønskede kort af kunden lægges i en indkøbskurv. Kunden påkræves at læse nærværende betingelser, samt opfordres til at udskrive ordrebekræftelsen umiddelbart efter modtagelsen heraf, da ordrebekræftelsen vil være relevant i forbindelse med fortrydelse eller reklamation. Hvis kunden ønsker et nyt eksemplar af ordrebekræftelsen, kan dette ske ved henvendelse til Vejle Sportsfiskerforening til den i pkt. 2 angivne e-mail adresse, idet denne opbevares hos Vejle Sportsfiskerforening. Alle aftaler mellem Vejle Sportsfiskerforening og kunden indgås på dansk.4. Priser og betalingAlle kortpriser i Vejle Sportsfiskerforenings web-butik er i danske kroner og uden dansk moms, da foreningen jf. momslovens §13, stk. 1 nr. 22 er momsfritaget. Priserne er inklusive transaktionsgebyrer og danske afgifter. Ved levering uden for EU har kunden selv ansvaret for afregning af eventuel moms, gebyrer og andre afgifter. Alle priser er dagspriser, og Vejle Sportsfiskerforening kan løbende ændre disse, men naturligvis ikke for så vidt angår allerede bestilte eller betalte varer. Som betalingsmiddel kan anvendes: Dankort, VisaDankort, e-Dankort, Visa, Visa Electron, MasterCard, JCB og Eurocard. Betaling for fiskekort samt evt. depositum trækkes fra kundens konto umiddelbart efter at kunden godkender betalingen. Evt. depositum tilbageføres til kundens konto, såfremt betingelserne for rettidig registrering af fangstrapport er sket. I forbindelse med Vejle Sportsfiskerforenings afsendelse af varen sendes en faktura til den af kunden oplyste e-mailadresse. Fakturaen indeholder oplysninger om købsdatoen, det totale beløb som opkræves hos kunden, hvilket betalingskort, der er anvendt som betaling, samt klar information om, hvilke krav der skal opfyldes for tilbagebetaling af depositum. Et depositum tilbageføres til kundens konto umiddelbart efter at betingelserne er opfyldt, dog tidligst på fiskekortets gyldighedsdato og tidligst første bankdag herefter. Vejle Sportsfiskerforening kan aldrig trække et større beløb, end det kunden har godkendt ved bestillingen. Betalingssystemet er godkendt af PBS og er i overensstemmelse med Forbrugerombudsmandens vejledning om brug af betalingskort ved fjernsalg. Det betyder blandt andet at de oplysninger kunden afgiver i forbindelse med betalingstransaktionen beskyttes ved kryptering og kun kan læses af PBS. Vejle Sportsfiskerforening kan på udvalgte produkter opkræve et transaktionsgebyr fra kunden. Er det tilfældet vil det klart fremgå, inden kunden godkender betalingen.5. LeveringDe bestilte varer leveres til den af kunden oplyste e-mail adresse. Den normale leveringstid er ganske få minutter fra det øjeblik kunden har gennemført betalingen og ordrebekræftelse er afsendt af Vejle Sportsfiskerforening. Selve fiskekortet, samt information om gyldighedsområdet vedhæftes som PDF-dokument. Det forudsættes at kunden er i stand til at åbne PDF-dokumenter. Alle forsendelser sker via e-mail. Vejle Sportsfiskerforening er ikke ansvarlig for forsinkelser, der skyldes forhold uden for Vejle Sportsfiskerforenings kontrol, med mindre andet følger af dansk rets almindelige regler. 6. Fortrydelsesret I henhold til ”Lov om visse forbrugsaftaler §17 stk. 2 jf. §9 stk. 2 nr. 2a” er køb af fiskekort til rekreativ aktivitet ikke omfattet af fortrydelsesretten. Vejle Sportsfiskerforening tilbyder dog returret, såfremt dette sker senest 72 timer inden påbegyndelse af fiskekortets gyldighedsperiode. Herefter kan købet ikke fortrydes. Det præciseres, at kunden i forbindelse med fortrydelsen forpligter sig til at slette det pr. e-mail fremsendte fiskekort, samt at betale de omkostninger der måtte være ved en tilbageførsel af beløbet. Ved evt. fortrydelse skal den fremsendte faktura vedhæftes eller vedlægges. Returnering foretages pr. e-mail til den i pkt. 2 angivne e-mail adresse, eller pr. brev til Vejle Sportsfiskerforening, Buldalen 13, 7100 Vejle. Vælger kunden at fortryde sit køb via brev, skal kunden sikre sig at brevet er Vejle Sportsfiskerforening i hænde inden fortrydelsesrettens udløb.7. ReklamationerØnsker kunden at reklamere over den eller de leverede ydelser, skal dette ske hurtigst muligt efter leveringen, og senest 8 dage efter købet. Reklamation sker til den i pkt. 2 angivne e-mail adresse, eller pr. brev til Vejle Sportsfiskerforening, Buldalen 13, 7100 Vejle.8. PersonoplysningerVejle Sportsfiskerforening behandler kundens persondata i overensstemmelse med persondataloven. Kunden kan kontakte Vejle Sportsfiskerforening, såfremt der ønskes oplysninger om, hvilke data, der behandles om kunden, eller hvis oplysningerne ønskes slettet eller korrigeret. Oplysninger om kunden benyttes kun af Vejle Sportsfiskerforening til opfyldelse af kundens bestilling af varer og til at informere om eventuelle problemer vedrørende leverancen. Helt konkret vil de faktuelle oplysninger være kundens navn, adresse, telefonnummer, evt. mobil nummer, e-mail adresse, land, varer samt korttype. Alle personoplysninger transmitteres krypteret. Vejle Sportsfiskerforening videregiver i intet tilfælde kundens oplysninger til tredjemand, og Vejle Sportsfiskerforening er underlagt tavshedspligt i forhold til de fra kunden modtagne oplysninger. Vejle Sportsfiskerforening opbevare ikke kundeoplysninger krypteret, men de opbevares på en sikret server. Denne opbevaring eksisterer i 5 år, alene pga. bogføringsloven, da denne stiller krav om opbevaring af regnskabsmateriel i 5 år. Ansvarlig for at disse forhold bliver overholdt er Vejle Sportsfiskerforenings bestyrelse. Der anvendes sessioncookies under ordre-afgivning. Disse slettes automatik ved ordreafslutning, eller -afbrydelse. Logstatistik bruges på hjemmesiden og betyder, at et statistik-system opsamler information, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende vi har haft, hvor de kommer fra, på hvilken del af websitet dette forlades mm. Firmanavn bruger logstatistik til at optimere hjemmesiden og web-butikken, gøre den mere brugervenlig og målrette Vejle Sportsfiskerforenings markedsføring. Det er ikke muligt at få adgang til aftalen efterfølgende via hjemmesiden. Hvis Kunden ønsker at få tilsendt et nyt eksemplar af aftalen pr. e-mail, kan denne rekvireres på e-mail, kortsalg@vsf-vejle.dk9. DiverseSpørgsmål vedrørende levering betaling mv. kan ske pr. e-mail, kortsalg@vsf-vejle.dk Hvis nogen del af disse generelle betingelser skulle blive anset for retsstridige og ugyldige og dermed ikke kan håndhæves, påvirker dette ikke gyldigheden og håndhævelsen af den resterende del af disse generelle betingelser.10. ForbeholdVed salg af fiskekort fraskriver Vejle Sportsfiskerforening sig ethvert ansvar i forhold, som måtte have indflydelse på fiskeriets udførsel. Det er køberens eget ansvar at være i besiddelse af et gyldigt stats- eller fritidsfiskertegn, jf. Fiskeriloven. Vejle Sportsfiskerforenings regler for fiskeri skal følges ved fiskeri i foreningens fiskevand. Overholdes reglerne ikke, bortvises man fra fiskervandet uden krav på refundering overhovedet. Samtidig fortabes retten til refundering af depositum.