Sæsonrapporter - fangststatistikker
 
Efter sæsonernes afslutning samles alle indrapporteringer i en årsrapport.
 
Her er der mulighed for at sammenligne sæsoner og se tendenser i fiskeriet