Mødereferater Fiskeri-Opsynet
 
Udvalget har indtil videre besluttet at referater ikke offentliggøres på hjemmesiden, da de primært omhandler emner, som ikke har relevans for andre end de involverede.
 
Det kan f.eks. være planlagte kontrolture, personfølsomme sager m.m.
  
Hvis man har spørgsmål omkring vores arbejde er man altid velkommen til at rette en henvendelse.
 
 
Henrik Bach
Formand for Opsynet