Litteratur

Nedenstående er nogle interessante artikler og bestandsanalyser om og fra Vejle Å systemet.

Små vandløb - havørredens vugge
af Kaare Manniche Ebert fra Sportsfiskeren nr. 6 fra 2012
Vild med vandløb
af Kaare Manniche Ebert fra Sportsfiskeren nr. 8 fra 2012
Nu kan ørreden i Højen Bæk selv” af Jan Nilsen fra Sportsfiskeren
Ørredbestanden i Højen Bæk pr. 2010” af Jan Nielsen
Ørredbestanden i Kvak Møllebæk pr. 2010” af Jan Nielsen
Vejledning til restaurering af vandløb med træ 2017

Du kan læse meget mere om vandløbsrestaurering på www.fiskepleje.dk