Buldalen 13, 7100 Vejle, den 02

Regler for brug af Klubhuset

 

1.   Introduktion.

·        Klubhuset er beliggende Buldalen 13, 7100 Vejle.

·        Bygningen er Vejle Kommunes ejendom og venligst udlånt til brug for Vejle  Sportsfiskerforening.

·        Den til enhver tid siddende bestyrelse har ansvaret for driften og vedligehold af bygningen.

·        Bestyrelsen har alene retten til at fastsætte reglerne for brug af lokaliteterne.

 

2.    Formål

·        Klubhuset skal danne ramme om foreningens aktiviteter.

·        Klubhuset er foreningens officielle adresse og står samtidig som foreningens ansigt udad til  overfor offentligheden.

·        Klubhuset kan udlånes til andre grønne foreninger, der har tilknytning til og bopæl i Vejle  Kommune.

·        Foreningens medlemmer kan, efter nærmere aftale, anvende klubhuset til sportsfiskerrelaterede arrangementer.

 

3.     Udlån

·       Foreningens udvalgsformænd kan frit booke klubhuset til arrangementer og møder, når de skønner det nødvendigt. Der skal ved anmodning om reservation gives besked til sekretariatet, så reservationen kan registreres i kalenderen på hjemmesiden. 

·       Medlemmer kan ved henvendelse til klubhusudvalget låne huset til foreningsrelaterede arrangementer. Deltagere skal være medlem af VSF. Hvis arrangementet er for ikke medlemmer, skal der oplyses herom ved henvendelse til klubhusudvalget.

Klubhuset kan ikke udlånes til privat arrangementer.

 

·        Der vil være mulighed for, såfremt det er et ønske, at der etableres tilgang til klubhuset på bestemte dage og tidspunkter. Dette vil blive muligt, hvis en gruppe medlemmer vil påtage sig ansvaret for, og opsynet med klubhuset i åbningstiden. Her tænkes f.eks. på en turnusordning mellem nogle af foreningens klub 60+ medlemmer eller andre interesserede. En sådan gruppe vil kunne udføre mindre vedligeholdsopgaver og huslige gøremål.

De pågældende, der indgår i denne turnusordning, vil få udleveret en nøgle til klubhuset.

 

4.     Ansvar

·       Den pågældende udvalgsformand, låner eller medlem af en turnusordning, er den ”ansvarlige” ved brug af klubhuset.

Klubhuset skal altid være under opsyn af den ”ansvarlige”.

·       Klubhuset skal afleveres i ryddelig stand, se under pkt. 5. Husregler

·        Det påhviler også den ansvarlige person at holde regnskab med  foreningens salg af øl, vand og kaffe.

·       Der skal ved hvert mødes begyndelse og åbning af klubhuset udfyldes en log i fremlagte spiralkalender.

Loggen skal indeholde navn på den ansvarlige og formålet med mødet / åbningen.

·       Klubhuset efterlades altid i aflåst stand.

·      Misbrug af udlånsordning kan resultere i, at man fratages mulighed for at låne lokalerne.

 

5.     Husregler


Alle anmodes om at rydde op efter sig og i det hele taget sørge for at klubhuset er klar til de næste.

Der er udarbejdet et sæt husregler, som man skal følge.

 

1.     Efter endt brug fejes/støvsuges gulvet og bordene tørres af.

2.     Alle hjælper til med at få ryddet op.

3.     Borde og stole skal sættes på plads.

4.     Der skal vaske op i køkkenet.

5.     Affaldsposer skal tømmes.

6.     Der er rygeforbud i alle klubhusets lokaler, med undtagelse af værkstedet.

7.     Køkkenet er forbeholdt personale.

8.     Der sælges eller udskænkes ikke øl på junioraftener eller ved juniorarrangementer.

 

          9.    Generelt skal der se ordentligt og hyggeligt ud.
                 Inventar og lokaler skal behandles med respekt - som var det ens eget. Det skaber et bedre miljø og                                      en bedre atmosfære.

 God fornøjelse!

 Bestyrelsen i Vejle Sportsfiskerforeningen

Sidst opdateret: 22-04-2016 22:33:21