Mindstemål, Vejle Å, Rohden Å, Grejs Å, Omme å og søerne  
 
Art

Mindstemål

Note
Laks

40 cm

Totalfredet i Omme å
Havørred

40 cm


Bækørred

30 cm


Regnbueørred (intet mindstemål)

0 cm

Invasiv art
Stalling

Totalfredet


Ål

Totalfredet


Gedde

60 cm

Fredet i april måned
 
 

 
Sidst opdateret: 16-03-2018 14:12:40