Vedligehold af flueliner

- Super flueliner i mange år.
 
En flueline er efterhånden er dyr men meget nødvendig del af fluefiskerens udrustning. Derfor vil jeg gerne have mine liner til at strække lidt ud over bare en enkelt sæson ved fiskevandet.
 
Gennem fiskesæsonen passer jeg på at skylle linerne eller fluestang og hjul, hvis de får sand eller andet skidt på sig i en fiskesituation. Det gør jeg ved decideret at dyppe stang og hjul i vandet. Og efter fiskeriet, pleje linerne efter nedenstående. Dette for at linerne ikke skal fungere som sandpapir på fluestangen.
 
Det giver mig en god følelse, at kunne fiske med liner der snart er 20 år gamle, men som stadig er lige så gode som nye. Og ja, de 5-600 kr. jeg sparer på en line, kan jeg sagtens bruge på andet grej eller fiskekort til andre vande end lige hjemmevandet.
 

Vinter opbevaring

Før vinteropbevaring af fluelinerne, skal de vaskes i sæbevand (mild opvaskemiddel opløst i lunt vand). Læg linerne et stykke tid i sæbevandet, inden de skylles og tørres rene med en blød klud. (de må ikke luft tørre).
 
Derefter trækkes linerne over med en linedressing (der er mange producenter), helst til der sidder et tyndt lag dressing over hele linen.
 
Linerne vindes op i store vindinger (minimum 3x hjuldiameteren) - pas på ikke at tørne linen. Læg derefter linerne i en lynlåspose, tryk luften ud og læg linerne på et køligt sted helst uden lys.
  

Før ibrugtagning i foråret

Tag linen ud af posen, og aftør den let af med en blød klud. Skyl gerne linen i rent lunkent vand. Linen aftørres med en blød klud. Linen trækkes derefter over med en blød klud med linedressing, og hænges op i store vindinger en god times tid. Derefter poleres linen så den er glat og smidig (pas på med at trykke hårdt på coatningen, da det kan løsne coatningen fra indercoren).
 
Vind linerne op i vindinger, så den passer i en lynlås pose som lægges i din linemappe.
 
Nu er linerne klar til en ny sæson, og skal bare tages ud af poserne og spoles på hjulet.
 
Husk at efterse lineøjer, knuder og loops. Det er en underlig fornemmelse at miste forfang og fisk eller måske hele fluelinen, fordi et øje eller en knude fra sidste sæson skulle have været skiftet.
 

Line pleje gennem sæsonen.

Ved fiskevandet:
Skyder linen efter nogen tids fiskeri, ikke mere så godt, trækkes den over med en blød klud med linedressing, og poleres gerne.
Pas på med synkeliner og polyleaders. De får en meget større overfladespænding, og synker derfor ikke så let… det kan afhjælpes med at trække linen igennem en blød klud med lidt god kaffe på.
 
Hjemme mellem fisketurene (især i saltvand):
Linen trækkes gennem mild sæbe vand, og gerne derefter rent vand, for derefter at få linedressing og polering.
 
Opbevaring:
Opbevares linerne i poser, i større vindinger end fluehjulets diameter vil linerne kunne tages direkte ud af posen, påspoles hjulet og være klar til fiskeri - super smidige, glatte og uden ”dårlig hukommelse”.
Når linerne om vinteren opbevares i poser på et mørkt køligt sted, vil linerne ikke tabe værdier ved fordampning af coatningen. Linernes egenskaber og vægt vil kunne bevares i mange år.
 

Problemløser

Line med forkert eller hård hukommelse fra hjulspolen.
En line med dårlig hukommelse af at sidde alt for længe på en ekstra spole, som gennem lang tid ikke har været brugt, er et frustrerende bekendtskab. Linen skyder meget dårligt og samler sig i små rinker og laver knuder i kast og op rulning. Det afhjælpes lettest ved nedenstående.
 
Tag linen af hjulet og læg den i et mildt sæbe bad (sæbespåner) i lunt vand (max 43 gr.). Skift vandet ud efterhånden med frisk lunt vand uden sæbe, til der ikke mere er sæbe i vandet. Tag linen op og tør den af med en blød klud og giv linedressing. Hæng derefter linen op mellem 2 punkter, så ”linen kan finde sig selv igen” evt. mellem 2 døre i en gang eller mellem huset og konens tørrestativ. Linen må ikke være stram, men skal hænge så løst, at den kan arbejde - og aldrig i direkte sol. Efter nogle timer, eller næste dag, har linen strukket sig og har ikke mere dårlig hukommelse. Du kan nu polere linen op og vinde den så den passer til linemappen.
 
Nylon skyde liner
Nylon skydeliner skal som udgangspunkt strækkes før brug (enkelte også ind imellem under fiskeri). Noget af nylonlinens dårlige hukommelse fra spolen, kan afhjælpes ved at pleje skydelinen med sæbebad og linedressing, samt at opbevare skydelinen på en spole med meget større diameter mellem fisketurene. Derved opnås at når skydelinen "husker" hvor den kom fra, så vil det være fra den store spolediameter, og ikke fra hjulets lille diameter. Du vil derfor kunne fiske rimeligt problemfrit, selv om linen lægger sig i de store ringe den husker.
 
Husk ALDRIG at trykke hårdt på coatningen på en flueline da det kan løsne coatningen fra indercoren. Trykkes hårdt på coren mens man samtidig trækker fluelinen gennem en klud, kan coren løsne sig over flere meter, og fluelinen kan være ødelagt.
 
Henrik Skøtt, 24-02-2012