Tilgængelighedsudvalg

Udvalgets primære opgave er at sikre det fiskevand foreningen har lejet, også er rimelig tilgængelig for fiskeri. Tilgængelighed kan fortolkes meget bredt, men her er udgangspunktet, at tilgængeligheden, og tiltag til dette i første omgang skal aftales med lodsejeren. Derfor vil der også være strækninger på vores fiskevand, som lodsejern ikke ønsker at vi beskærer, eller opretter træspange for at øge tilgængeligheden.

Udvalget vil efter bedste evne i samråd med lodsejeren forsøge at gøre vores fiskevand så attraktivt som muligt for alle, og på nænsom vis tilgodese alles behov.

Udvalget vil over de næste år udvælge strækninger, hvor tilgængeligheden forbedres, som forhåbentlig vil være til alles gavn.

Tom Jensen