PR- & Sponsorudvalg

Formål

PR- og Sponsorudvalgets formål er at skaffe midler til, eller hjælp til at udvikle Vejle Sportsfiskerforening, samt at synliggøre foreningens virke overfor medlemmerne samt overfor omverdenen, herunder erhvervslivet og de politiske beslutningstagere.

Udvalgets sammensætning

PR- og Sponsorudvalget består af 3 personer bestående af en udvalgsformand, en sekretær, samt et udvalgsmedlem, som står for kontakten til lokale medier.

Arbejdsopgaver

- Udarbejdelse af sponsoraftaler.
- Opsøgende virksomhed i forbindelse med nye potentielle sponsorer.
- Søge fonde og puljer.
- Vedligeholdelse af nuværende sponsorer.
- PR arbejde generelt