Kort over fiskevandet

Her finder du kortmateriale over fiskevandet.
 
I menubjælken herover vælger du, hvilket fiskevand du vil se.
 
Bemærk at der under hvert kort er mulighed for at vælge et større kort, samt at hente kortfilen, så du selv kan indsætte det i egne dokumenter.
 

Færdige PDF-filer

Her har vi samlet kortværkerne i forskellige formater - lige til at hente og printe.
 
 Alle kort i A4-format [1 kort pr. A4-ark] (udskrives på 25 sider)
 
 Alle kort i A5-format [2 kort pr. A4-ark] (udskrives på 13 sider)
 
 Alle kort i A6-format [4 kort pr. A4-side] (udskrives på 7 sider)
 
Til smartphones: Alle zonekort, organiseret i mapper som JPG-filer (zip-fil)
 

Seneste ændringer

For lettere at afgøre om man har opdaterede kort, er herunder anført, hvornår der er sket opdateringer eller ændringer i de enkelte kort. Seneste ændringer står øverst.
 
 • 22-03-2018
  • Vejle å, zone 2: fiskevand fjernet omkring dambrug ved klubhuset.
  • Vejle å, zone 3: fiskevand fjernet omkring dambrug ved klubhuset.
  • Vejle å, zone 4: Henvisning til P-plads i zone 5 fjernet 
  • Vejle å, zone 5: Nordligste P-plads på sydsiden fjernet
  • Vejle å, zone 8: 2 P-pladser fjernet
  • Vejle å, zone 9: Ny parkeringsplads ved Søballegård
  • Rhoden å, zone 2: Fiskevand fjernet på østsiden.
  • Omme å: Særregler opdateret (rapportering inden kl. 24)

 • 18-03-2017
  • Vejle å, zone 6: Fiskevand fjernet fra skovsvinget til sommerhuset.
  • Vejle å, zone 7: Fiskevand fjernet på nordsiden.
  • Vejle å, zone 8: Fiskevand fjernet på nordsiden.
  • Omme å, zone 1: Særregler opdateret.
 • 19-03-2016
  • Vejle å, zone 4: Fiskeri åbnet på sydsiden opstrøms Haraldskær bro.
  • Vejle å, zone 5: P-plads på sydsiden tilføjet.
  • Vejle å, zone 6: Fiskevand ved Vingsted Bro markeret som fiskbart.
  • Vejle å, zone 7: Fiskevand ved Vingsted Bro markeret som fiskbart.
 • 19-03-2015  / 20-03-2015
  • Grejs å, zone 1: 100 meter fiskevand fjernet fra vejbroen nedstrøms.
  • Sø oversigtskort: Spjarup Mose tilføjet.
  • Spjarup Mose: Nyt fiskevand
  • Vejle å, zone 8: Fiskevand tilføjet på sydsiden.
  • Vejle å, zone 10: Fiskevand justeret ved zoneskel til ny zone 11.
  • Vejle å, zone 11: Nyt fiskevand - og dermed nyt zonekort.
     
 • 19-03-2014
  • Vejle å, alle grundkort opdateret med de nyeste vejændringer.
  • Vejle å, oversigtskort: Zoneskel mellem zone 2 og 3 justeret.
  • Vejle å, zone 3: Fiskevand tilføjet på nederste del på nordsiden.
  • Vejle å, zone 5: Nye genslyngninger indtegnet.
  • Vejle å, zone 6: Nye genslyngninger ved Vingsted indtegnet.
  • Vejle å, zone 8: Ny parkeringsmulighed tilføjet.
  • Vejle å, zone 9: Fiskevand tilføjet, nordsiden opstrøms Tørskind bro.
    
 • 25-05-2013
  • Vejle å, oversigtskort: Zoneskel mellem zone 6 og 7 justeret
  • Vejle å, zone 6: Der er justeret i den øverste del af zonen.
  • Vejle å, zone 7: Der er tilføjet medfiskeret på Vingstedcentret.
    
 • 03-05-2013
  • Vejle å, oversigtskort: Zone 3 udvidet.
  • Vejle å, zone 1: Træbro ved motortrafikvejsbroen er indtegnet.
  • Vejle å, zone 3: Zonen er udvidet med nyt fiskevand ved Haraldskær.
  • Vejle å, zone 4: Der er foretaget rettelser jf. ændringer i zone 3.
  • Vejle å, zone 9: Der er indført kørselsforbud ad grusvejene ved Vork.
  • Alle PDF-kortmapper er opdateret med ovenstående.
  • Filer til Smartphones er opdateret med ovenstående.
    
 • 22-03-2013
  • Vejle å, zone 9 og 10: Fejl i kortet er rettet.
    
 • 20-03-2013
  • Der er foretaget generelle justeringer til sæsonen 2013.
   • Oversigtskort Vejle opdateret (zone 11 er tilføjet af hensyn til de øvrige foreninger langs Vejle å)
   • Vejle å, zone 6: Datoreguleringen ophævet
   • Vejle å, zone 9: Fiskevand fjernet opstrøms Tørskind bro, nordside
   • Vejle å, zone 10: Opdateret med ændringer fra Zone 9
   • Rohden å, zone 1: Opdateret med ændringer i Zone 2
   • Rohden å, zone 2: Fiskevand tilføjet på østsiden fra landevejsbro
   • Rohden å, zone 3: Fiskevand tilføjet øverst på østsiden
     
 • 06-04-2012
  • Der er ændret i zonekortet over Vejle å zone 9
   • Fiskevand tilføjet nederst på zonens sydside
     
 • 31-03-2012
  • Der er ændret i oversigtskortet over Vejle å
   • Dato-regulering fjernet i zone 2 Knabberup
     
 • 29-03-2012
  • Der er foretaget justeringer i kortene for Vejle a, zone 8 og zone 9:
   • Zone 8: Der er tilføjet fiskevand på den øverste nordlige del af zonen.
   • Zone 9: Grænsen mellem zone 8 og zone 9 er rykket en smule opstrøms
     
 • 14-03-2012
  • Der er foretaget generelle opdateringer til sæsonen 2012:
   • Vejle å: Zonerne 2, 3, 6, 7, 8, 9 og 10 er opdateret.
   • Rohden å: Zone 1 er opdateret.
   • Omme å: Oversigtkort og zone 1 tilføjet (nyt fiskevand)
     
 • 16-06-2011
  • Zone 9 er rettet i forhold til nye matrikelgrænser på det genslyngede område.
    
 • 04-06-2011
  • Prikkerne på kortene over Rohden å er gjort større, så de lettere kan skelnes fra hinanden på de mindste kort.
  • Der er tilføjet 2 nye kort, som kun dækker Naturstyrelsens vand i zone 9 og 10. Dette har relevans for vores dagkortkøbere.
  • Alle PDF-filer med samlede kortmaterialer er opdateret med ændringerne.