Vandplejeudvalg

Vandplejeudvalg har som hovedopgave at lave vandløbsrestaurering, men har også mange andre arbejdsopgaver som tilsyn med gydebækkene, udlægning af gydegrus og skjulesten, pleje af eksisterende gydebanker, fjernelse af mindre spærringer, kortlægning af gydninger samt Skarvregulering.

Det hele startede tilbage i 2005 hvor det første restaureringsprojekter blev udført sideløbende med el-befiskning og klækning i vores egent klækhus.

I 2009 stoppede foreningen udsætningerne af fisk, da biologerne konstaterede at havørrederne i Vejle Å er selvreproducerende.

Dette ledte til at vores klækhus blev nedlagt i 2013 efter at have været i brug fra 1983 til 2009.

Men der er stadigvæk meget arbejde der skal gøres for biologerne mener at Vejle Å systemet har potentiale til mange flere fisk end der er i dag.
For at kunne nå dette, forsættes arbejdet med restaurering af vandløbene og bækkene som er vitale for havørredens yngel. Læs artiklen ”Små vandløb - havørredens vugge” under Litteratur.

Alt vores restaureringsarbejdet sker i tæt samarbejde med lodsejerne, Vejle Kommune og DTU Aqua.