Vejle Sportsfiskerforenings sekretariat
 
VSFs bestyrelse har på bestyrelsesmødet d. 8. dec. 2011 besluttet at oprette et egentligt sekretariat til at varetage de mange administrative opgaver, der er i en stor forening som Vejle Sportsfiskerforening.
 
Det er jo ikke sådan, at opgaverne indtil nu ikke er blevet løst. Men i en forening som vores, hvor al arbejdskraft er frivillig, er det uhyre vigtigt, at vitale administrative opgaver bliver udført – også selvom nøglepersoner eventuelt får forfald.
 
Med oprettelsen af sekretariatet har bestyrelsen derfor besluttet, at de vigtigste administrative opgaver skal dubbleres, således at flere personer i sekretariatet skal kunne varetage den samme funktion.
 
Målet hermed er, at sikre, at alle administrative opgaver bliver udført korrekt og rettidigt, så medlemmerne oplever, at medlemsskab fungerer problemfrit, og så eksterne parter oplever, at VSFs administration fungerer professionelt.
 
Nedenfor er der oplistet nogle af de væsentligste opgaver for sekretariatet:
 • Regnskab og likviditetsstyring
   
 • Afregning med eksterne parter, herunder
  • Leverandører
  • Danmarks Sportsfiskerforbund
  • Samarbejdsparter
    
 • Medlemsadministration
  • Vedligehold af medlemsdatabase internt og hos DSF
  • Forberede og udsende Medlemsinfo forår og efterår
  • Kontingentopkrævning inkl. restancer
  • Udstedelse af medlems- og lodsejerkort
  • Venteliste
  • Introduktionsmøder for nye medlemmer
    
 • Fiskeriet
  • Udarbejdelse af fangststatistikker og årlig fangstrapporter
  • Rapportering fra og til eksterne parter
  • Drift af salg af dag- og gæstekort
    
 • Hjemmeside
  • Drift og udvikling af hjemmesiden VSF-Vejle.dk
  • Koordinering med VSFs webmaster
    
 • IT
  • Anskaffelse og vedligeholdelse af IT, video og audio udstyr
  • Drift af VSF mailserver
  • Administration af VSF arkivserver
    
 • Daglige driftsopgaver
  • Åbning og fordeling af brevpost
  • Indkøb af kantineforsyninger og forbrugsvarer
  • Kantineafregninger
  • Opsyn med og renholdelse af klublokaler
Kontakt til sekretariatet:
Vi foretrækker du henvender dig pr. email til
sekretariat@vsf-vejle.dk
Alternativt kan du ringe til vores telefonsvarer på 24 89 53 50, hvor du kan lægge din besked. Så ringer vi tilbage.