Beskrivelse af Fiskeriopsynet.


Fiskeriopsynet i Vejle Sportsfiskerforening blev etableret den 8. januar 1960, og er dermed det ældste udvalg i VSF.

Den største ændring skete, da man indførte fisketegnet i Danmark. Fra da af skulle der også føres kontrol med om man havde indløst gyldigt lyst- eller fritidsfiskertegn. En anden væsenlig opgave er at kontrollere om fiskerilovens regler angående fredningstider, mindstemål, samt garn og ruser overholdes.

Fiskeriopsynet har i de seneste år øget kontrollen med fredningsbælterne med udløb i Vejle Fjord. Det sker i tæt samarbejde med Fiskerikontrollen i Fredericia. Formålet er indlysende, nemlig at komme det ulovlige fiskeri og den ulovlige garnsætning til livs, da det i allerhøjeste grad forhindrer fiskens frie vandring mod gydepladserne i åer og bække.

Fiskeriopsynets øvrige opgaver er bl.a.:
  • at kontrollere lystfiskere ved vores vande, herunder fiskekort og statstegn.
  • at foreningens love og regler bliver overholdt.
  • at skiltningen er i orden ved vores fiskevande.
  • at overgange ved hegn og lignende er intakte. 
Loven kræver at vi legimiterer os når vi udfører kontrolvirksomhed. Derfor har Fiskeridirektoratet udstyret os med et legitimationskort, som giver os myndighed til at udføre kontrol af statstegn, samt øvrige lovmæssige opgaver i VSF.

Foreningen har ønsket at opnå den størst mulige kontrol ved fiskevandet, hvilket har medført at medlemmer af Fiskeriopsynet har tilladelse til at fiske på såvel lige som ulige datoer i hele reguleringsperioden, jf. VSF's regler (pkt. 24).

Vores kontrolarbejde er oftest ganske hyggelig. Langt størstedelen af foreningens medlemmer tager godt imod os og det ender tit med en snak om stort og småt ved vandet. Enkelte synes vi er lidt belastende, men det må vi - og de - så lære at leve med.

For at sikre den størst mulige kontrol ved vandet, har vi inviteret medlemmer til at kontakte os, når de observerer noget 'mystisk' ved fiskevandet. På bagsiden af medlemskortene kan du derfor finde telefonnumre til samtlige medlemmer i Fiskeriopsynet, så man hurtigt kan komme i kontakt med os. Vi håber, at flere vil gøre brug af dette, så vi ved fælles hjælp kan overvåge vores fiskevand på betryggende vis.

Et af de problemer vi oftest støder på ved kontrolarbejdet, er et manglende synligt fiskekort. De senere år har vi brugt alt for meget tid på netop det, og fra sæsonen 2008 sætter vi derfor ekstra fokus på dette emne.

Men hvorfor er det så vigtigt med et synligt kort?

Det er det af flere årsager, bl.a.:
  • det står klart i foreningens vedtægter §6, stk. 5
  • det sender et godt 'signal' til andre fiskere ved vandet
  • og så kan Fiskeriopsynet måske undgå et forgæves 'udkald', fordi et andet medlem har reageret konstruktivt på en 'fisker uden fiskekort'.
Vi henstiller på det kraftigste til, at alle bærer sit fiskekort synligt - hver gang.
 
 
Og lad os så komme ud og fiske...
 
 
Joe Ejlertsen
Formand for Fiskeriopsynet