Velkommen som gæst ved Vejle Å.

Som gæst beder vi dig læse og følge vores fiskeregler, samt mindstemål.
Vi anbefaler også at du læser og følger de etiske regler.

Stop spredning af sygdom
Hvis dit grej har været brugt i sygdomsramte områder, anmoder vi indtrængende om at du desinficerer dit grej inden fiskeriet påbegyndes i vores vandløb.
Læs mere om desinfektion af grej her.


Fredningstider
Vejle og Rohden Å er totalfredet i perioden fra 1. november til 31. marts (begge dage incl.)
Fredningstiden omfatter også Naturstyrelsens stykker.
Vingsted og Fåruphuse Sø er totalfredet i hele april måned.

Fiskekort og statstegn
Man skal være i besiddelse af et gyldigt fiskekort, som skal bæres synligt og fremvises på forlangende. Der findes to typer af fiskekort:
 • Dagkort
  Gælder til Vejle Å, eller til Vingsted Sø.
  Gyldighed: Fra midnat til midnat den påstemplede dato.

  Der kan ikke købes dagkort til Nørager-stykket ved Vejle Å, Rohden Å, samt Fåruphuse Sø.
     
 • Gæstekort
  Dette kort kan kun købes af medlemmer af VSF, og gælder til al VSF's fiskevand, med undtagelse af Zone 6 (Nørager-stykket), som er forbeholdt foreningens medlemmer.
  Gyldighed: 24 timer efter eget valg af starttidspunkt og start dato.
  Gæstekortet er kun gyldigt inde for de påstemplede start og slut  datoer og kun inde for det pågældende tidsrum.
  En gæst skal altid følges med det medlem, som har købt kortet til gæsten.
  Et medlem kan højst købe to gæstekort pr. døgn.
Statens lystfiskertegn
Du skal have det obligatoriske statstegn for at fiske i VSF's fiskevand.
Dette kan købes på alle postkontorer eller på www.fisketegn.dk og kan fås med en gyldighedsperiode på enten en dag (40 kr.), en uge (130 kr.) eller et år (185 kr.)
Fisketegnet er personligt og må ikke bruges af andre - heller ikke af personer i familien eller personer som har den samme adresse.

Man skal ikke have et lystfiskertegn hvis:
 • man er under 18 år
 • man er fyldt 65 år
 • man er fritidsfisker, og har et gyldigt fritidsfiskertegn
 • man er lodsejer eller familie med bopæl på samme husstand, og kun fisker i eget vand. Bemærk at dette ikke gælder besøgende venner eller familiemedlemmer.


Salgssteder af dagkort og gæstekort:
Al salg af dag- og gæstekort foregår via vores hjemmeside, hvor der kan betales med kreditkort. Klik her for at gå direkte til køb af dag- eller gæstekort.
 
Bemærk at hvert kort pålægges et depositum på 100 kr., som refunderes hvis der indsendes fangstrapport. Information om proceduren fremgår tydeligt når man køber sit kort.
 
Priser
Vores priser er ikke faste, men reguleres på baggrund af fiskevand, zoner, tidspunkter og årstid. Derfor kan vi ikke oplyse en præcis pris, da det afhænger af hvor og hvornår du vil fiske.
 
Nedenstående priser er vejledende ca.-priser.  
Korttype
Pris i DKr
Gæstekort, Senior (fra og med 18 år)
100,00
Gæstekort, Junior (12-18 år) (under 12 år er gratis)
50,00
Dagkort Vejle Å
125,00
Dagkort, Naturstyrelsens fiskevand ved Vejle Å, (over 16 år)
100,00
Dagkort, Naturstyrelsens fiskevand ved Vejle Å, (under 16 år)
35,00
Dagkort, Vingsted Sø
70,00
 
Kort over fiskevand
Al kortmateriale findes på hjemmesiden, og kan ses her.