Køb af fiskekort (dag- og gæstekort)

Dag- og gæstekort købes på https://www.fiskekort.dk/fiskespots/2/vejle-sportsfiskerforening.

Dagkort

Er du ikke medlem af Vejle Sportsfiskerforening skal du købe et dagkort, som giver dig fiskeret til udvalgte zoner i vores fiskevand.
Der kan købes dagkort til Vejle å og Vingsted sø.
Klik her for at se zoneinddelingen for Vejle å, samt hvor der må fiskes i de enkelte zoner. Bemærk at der ikke sælges dagkort til zone 6.

Gæstekort

Gæstekort kan kun købes af medlemmer af foreningen. Et gæstekort gælder til al fiskevand, med undtagelse af Vejle å zone 6.

Børn

Børn, som pr. 1. januar er under 13 år, og som fisker med en person, som er over 16 år, fisker gratis. Børn og unge, som pr.1. januar er fra 13 til og med 17 år, fisker til halv pris. Husk at medbringe dokumentation på din alder (sygesikringsbevis eller lignende).

Depositum

Alle kort pålægges et depositum på 100 kr. som automatisk tilbageføres når du senest 10 dage efter turen oplyser, om du har fanget noget eller ej. Det gøres via fiskekort.dk.

Statstegn

Er du over 18 år og under 65 år skal du jf. fiskeriloven være i besiddelse at et statstegn for at fiske i åer, søer eller ved kysten. Statstegn er ikke påkrævet ved fiskeri i 'put and take'.Statstegnet kan købes online på www.fisketegn.dk

Problemer

Får du problemer med dit køb, kan du sende en email til kortsalg@vsf-vejle.dk