VEJLE SPORTSFISKERFORENING KONTINGENT 


Kontingent for 2019
Kontingent er hidtil blevet prisreguleret Iflg. Danmarks Statistik Forbrugerprisindekset
1. oktober.
Ved generalforsamling 22. nov. 2918 blev det vedtaget at undlade prisregulering af kontingent
for 2019.Forbrugerprisindeks - udviklingen pr. 1. oktober hvert år, iflg. Danmarks Statistik
2014 2015 2015 2016 2017 2018
130,9 131,4 100,1 100,4 101,9 102,79


Kontingenttype VSF DSF Personligt
  Kontingent Pristals-regulering Kontingent Kontingent Samlet kont.
  2018 2019 2019 2019 2019
Senior 1.224 0 1.224 395 1.619
Unge 18-25 år/Ungdom 612 0 612 260 872
Junior 100 0 100 0 100
Pensionist 612 0 612 395 1.007
Minifisker 0 0 0 0 0
Samlever 227 0 227 0 227
Passiv u/DSF 150 0 150 0 150
Passiv m/DSF 150 0 150 395 545


*) DSF Familie gælder for medlemmer, som har samme postadresse. 
Familie 1 Flere over 18 år   495
Familie 2 Den voksne over 25 år   395
Familie 3 Den voksne under 25 år   260


Nye medlemmer kan melde sig ind på "Fiskekort.dk"


NB: Der skal ikke længere skal betales indmeldelsesgebyr