Klubhusudvalget

Vejle Sportsfiskerforenings klubhusudvalg har til opgave at skabe rammerne for foreningslivet i Vejle Sportsfiskerforening i klubhuset på Buldalen 13 ved Knabberup.
  
Udvalgets medlemmer varetager den daglige drift og vedligehold af klubhuset og dets omgivelser:
 • Drift og vedligehold af installationer
 • Græsslåning og beplantning
 • Maling af udhus og træværk på klubhuset
 • Og mange andre ting, som hører til, når man er ”husejer”

Udvalget tager sig også af at nyanlæg og forbedringer af klubhuset. I 2009 har vi blandt andet planlagt:

 • Etablering af udsigtsterrasse ved klubhuset
 • Udskiftning af vinduer
 • Vægt og fangstgalge ved klubhuset
 • Stangstativ ved gruset
Vi hører gerne fra medlemmer som vil yde lidt frivillig arbejdskraft til disse opgaver.
 
Udover klubaftenerne bruges klubhuset til mange andre formål:
 • Klubhuset er kontor for foreningen, som har hjemsted på denne adresse
 • Mødelokaler til de mange møder i bestyrelse og udvalg
 • Velarsorteret værksted til stangbygning og fremstilling af blink og knive
 • Juniorernes klubaftener
 • Klub 60+ som holder velbesøgte møder hver mandag formiddag i vinterperioden
 • I sommerperioden er der åbent hver mandag formiddag, hvor man kan kigge indenfor og få en kop kaffe
Klubhuset anvendes i begrænset omfang også af andre interesseorganisationer
 
Det er klubhusudvalget, som koordinerer brugen af huset og opstiller klubhusregler for hvordan og til hvad, det må bruges.
Hvis man således vil lave et arrangement, skal det aftales og bookes i god tid inden.
Det sker til Anders Chr. Rasmussen - telefon og e-mail finder du under udvalgsmedlemmer.
 
 Anders Chr. Rasmussen
Formand for klubhusudvalget