Fredningsbælter

Skal du en tur til kysten er det altid en god idé at undersøge hvilke fredningsbælter der er i området.

Fiskeridirektoratet har oprettet et kort, hvor man kan se, hvilke fredningsbælter der er.

Vær opmærksom på at kortet kun indeholder fredningsbælter ved kysten. Evt. fredningsbælter i vandløb er ikke at finde på kortet, men vil være skiltet tydeligt ved vores fiskevande.

Se fiskeridirektoratets kort over fredningsbælter ved danske kyststrækninger.
 
Du kan også vælge at udskrive kortet 'Vejle Fjord Fredningsbælter', som er baseret på Fiskeridirektoratets oplysninger.