Juniorafdelingen

 

VSF Juniorafdelingens ledelse:


Torben Flyvholm 
 
Medleder:
       
Torben Flyvholm
Tagesvej 6b
7120 Vejle Øst
Mobil: 81 61 81 69
Joe Ejlertsen


            
Medleder:
Joe Ejlertsen 
Hostrupsvej 2
7100 Vejle
Mobil: 21 47 97 48


Regelsæt for Juniorafdelingen