Juniorafdelingen


VSF-Juniorafdeling på Facebook

Juniorafdelingen i Vejle Sportsfiskerforening bygger først og fremmest på den interesse vi alle samles om, nemlig fiskeriet. Herigennem bliver der knyttet gode venskaber mellem ligesindede, og sammenholdet i klublokalerne og på vores klubture er altid i top. For at blive medlem af Vejle Sportsfiskerforenings Juniorafdeling skal du være mellem 10 og 17 år. Under disse aldersgrupper har vi endvidere 2 benævnelser: Minifiskere og juniorer. Minifiskere er de yngste fiskere i Juniorafdelingen og ligger i aldersgruppen 10-12 år. Disse må kun fiske ved vores fiskevande under opsyn af en voksen eller sammen med en juniorfisker. Juniorerne fra 12-17 år har ingen restriktioner undtagen gældende regler fiskeriet ved Vejle Sportsfiskerforenings vande.

For at få fiskekort til Vejle Sportsfiskerforening skal du følge et kursus ("Vis hvad du kan"), som foregår i vores flotte klublokaler på Buldalen 13 i Vejle. Sidst på efteråret starter vi optagelsen af nye medlemmer, som hver tirsdag hele vinteren igennem vil modtage undervisning i fiskeriet ved vore vande, mindstemål, fredningstider, etik og moral. Derudover vil vi også byde på en masse spændende aktiviteter såsom fluebinding, spinnervridning, stang- og netbygning, woblerfremstilling og meget meget mere. Lige efter "Vis hvad du kan" vil de nye medlemmer få overdraget deres fiskekort til VSF's fiskevande.

Frem til sæsonstarten i åen vil klubaftenerne fortsætte med aktiviteter og hygge, men efter juleferien starter vi også sæsonens ture.

Vejle Sportsfiskerforenings Juniorafdeling har gode traditioner for at afholde klubture som er spredt over det danske land. Vi prøver bla. kræfter med geddefiskeriet i de spændende voldgrave i Fredericia og juni-fiskeri i Kongeåen. Men også den danske laks bliver udsat for gæstefiskere fra vore forening.

Det er på disse ture de stærke venskaber bliver knyttet. Vi opfordrer alle medlemmer til at deltage på disse arrangementer, da de er fyldt med gode oplevelser, som giver langvarige minder.

Som medlem af Vejle Sportsfiskerforenings Juniorafdeling bliver du også medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund, som varetager klubbens interesser på nationalt plan. Som medlem af DSF får du 10 gange om året tilsendt det meget flotte lystfiskerblad ”Sportsfiskeren” med posten.

Har du lyst til at være med? Så klik her!

Klik ind på www.sportsfiskeren.dk