Genudsætning / dødelighed

Det er naturligvis vigtigt, at de fisk som genudsættes overlever og får gydningen med. Døde fisk bidrager ikke til den fremtidige bestand. Vi må derfor påtages os et ansvar under fiskeriet.

Vi må erkende, at vi udsætter fiskene for en vis risiko, når vi fisker efter den, også selv om vi ønsker at genudsætte dem. Men vi kan gøre meget, for at minimerer risikoen for at fisken dør. Det er vigtigt at vi har viden om, hvad der sker når vi fanger en fisk, og hvad vi gør for at sikre den bedst mulige chancer for overlevelse.

Når fisken fightes, bruger den sine muskler i et forsøg på at undgå at blive fanget. Herved ophobes mælkesyre i musklerne, og blodets ph-værdi falder. Som følge af den øgede aktivitet, falder indholdet af glykogen. Også selve landingen og håndteringen af fisken er stressende.

Efter genudsætningen, kan der gå op til et døgn, inden alle funktioner igen er normale. I den periode er der risiko for at fisken dør.

Der er specielt to parametre, der er afgørende for hvor gode chancer fisken har for at overleve kontakten med lystfiskeren. Vandtemperatur, samt hvor og hvordan fisken er kroget.

Temperaturen

For ørreder og laks er temperaturen af stor vigtighed. Under forudsætning af, at fisken er hensigtsmæssigt kroget og hurtigt landet, vil overlevelsen være op mod 100 såfremt vandtemperaturen er under 16 grader.
 
Er temperaturen derimod 18-20 grader vil kun 20% af fiskene overleve. Man kan derfor overveje at begrænse sit fiskeri til et minimum under disse forhold.

Krogningen

En anden væsentlig faktor er selve krogningen af fisken. Der er lavet en række undersøgelser, som viser at det langt fra er ligegyldigt, hvor fisken er kroget.
 
Gennemgående kan man sige, at jo mere yderligt fisken er kroget, desto bedre er dens chancer for at overleve. Ligeledes kan man sige, at fisk der bløder har dårlige chancer for overlevelse.

Krogningssted  Dødelighed 
Gæller  50-75 %
Gæller med blødning  100 %
Svælg og spiserør  25-60 %
Svælg og spiserør med blødning  90-100 %
Tunge  5-10 %
Ydre kæbeparti  1-5 %
Øjet  1-5 %

Ovenstående tal er samlet fra flere forskellige undersøgelser, og gælder primært for ørreder og laks.
 
En krogløser er med til sikre en højere overlevelse ved genudsætning, idet krogen lettere kan fjernes.
 
Er fisken dybt kroget, har det tidligere været god latin at klippe linen så tæt på krogen som muligt, frem for at forsøge at fjerne den. En undersøgelse viser imidlertid, at 80% af ørreder, som svømmede rundt med en krog i halsen, var døde efter en uge, og at 99% var døde efter 4 uger.
 
Der er lavet en række undersøgelser som viser dødeligheden i forhold til fiskemetoden. Ikke overraskende, er der bedst overlevelse ved fluefiskeri og dårligst ved ormefiskeriet.

En anden undersøgelse viser, at der er dobbelt så stort indhold af mælkesyre hos en blanklaks i forhold til en nedfaldslaks. Stadig er der dog høj overlevelse, såfremt førnævnte forhold er i orden.
 
En undersøgelse fra Alta i Norge viser, at 43 ud af 44 mærkede laks overlevede til gydningen, efter at være fanget af lystfiskere.
 
En ny undersøgelse viser, at dødeligheden forøges væsentligt, såfremt fisken landes med et fangstnet. 14% af fiskene dør af følgeskader fra nettet, altså skader på slimlag, finner osv.
 
Anvendes knudefri net falder dødeligheden til 7%, hvilket stadig må siges at være højt, når det lægges sammen med de øvrige tal.

Andre fisk som gedder, aborre og karper, tåler langt bedre end laks og ørred at blive fanget og håndteret.
 
 
Læs også: Vejle Sportsfiskerforenings 'Etiske regler'

Kilde-angivelser:
Oprindelig tekst: DCV / Søren

Øvrige kilder:
Sportsfiskeren nr. 10 2003
Sportsfiskeren September 200
Guidelines on catch and release by NASCO
Kaare M. Ebert. Fiskeribiolog Danmarks Sportsfiskerforbund
Finn Sivebæk, DFU