Velkommen som gæst ved Vejle Å.

Som gæst beder vi dig læse og følge vores fiskeregler, samt mindstemål.
Vi anbefaler også at du læser og følger de etiske regler.

Stop spredning af sygdom

Hvis dit grej har været brugt i sygdomsramte områder, anmoder vi indtrængende om at du desinficerer dit grej inden fiskeriet påbegyndes i vores vandløb.

 

Læs mere om desinfektion af grej her.

Fredningstider

Vejle og Rohden Å er totalfredet i perioden fra 1. november til 31. marts (begge dage incl.)
Vingsted og Fåruphuse Sø er totalfredet i hele april måned.

Fiskekort og statstegn

Man skal være i besiddelse af et gyldigt fiskekort, som skal bæres synligt og fremvises på forlangende.

Der findes to typer af fiskekort:

  • Dagkort

Gælder til Vejle Å, og til Vingsted Sø.
Gyldighed: Fra midnat til midnat den påstemplede dato.
Der kan ikke købes dagkort til Nørager-stykket ved Vejle Å, Rohden Å, samt Fåruphuse Sø.

  • Gæstekort

Dette kort kan kun købes af medlemmer af VSF, og gælder til al VSF's fiskevand, med undtagelse af Zone 6 (Nørager-stykket), som er forbeholdt foreningens medlemmer.
Gyldighed: 24 timer efter eget valg af starttidspunkt og start dato.
Gæstekortet er kun gyldigt inde for de påstemplede start og slut datoer og kun inde for det pågældende tidsrum.
En gæst skal altid følges med det medlem, som har købt kortet til gæsten.
Et medlem kan højst købe to gæstekort pr. døgn.

Statens lystfiskertegn

Du skal have det obligatoriske statstegn for at fiske i VSF's fiskevand.

Dette kan købes på alle postkontorer eller på www.fisketegn.dk
Fisketegnet er personligt og må ikke bruges af andre - heller ikke af personer i familien eller personer som har den samme adresse.

Man skal ikke have statens lystfiskertegn hvis:

  • man er under 18 år
  • man er fyldt 65 år
  • man er fritidsfisker, og har et gyldigt fritidsfiskertegn
  • man er lodsejer eller familie med bopæl på samme husstand, og kun fisker i eget vand.

Bemærk at dette ikke gælder besøgende venner eller familiemedlemmer.'

Salgssteder af dagkort og gæstekort:

Al salg af dag- og gæstekort foregår via fiskekort.dk, hvor der kan betales med kreditkort.

Klik her for at gå direkte til køb af dag- eller gæstekort. Bemærk at hvert kort pålægges et depositum på 100 kr., som refunderes hvis der indsendes fangstrapport. Information om proceduren fremgår tydeligt når man køber sit kort.

Priser

Se fiskekort.dk for de aktuelle priser.

Kort over fiskevand

Al kortmateriale findes på hjemmesiden, og kan ses her.