Vejle Sportsfiskerforening
Buldalen 13
7100 Vejle

CVR-nr.: 25 83 29 22

Bankforbindelse: Den Jyske Sparekasse